Capela de SantisoCapela de Santiso

C apela de planta rectangular e presbiterio diferenciado en planta e alzado. Muros de cachotería revocada e sen pintar. Fachada composta por porta alintelada; a un dos seus lados pequena xanela e sobre o lintel outra rectangular que alumea o coro. Cuberta a dúas augas. Torre - campanario recente e de albanelería.

descarga la ficha en PDF de este itemenlace a google maps
joomla template