Maquía de ArcaMaquía de Arca

M aquía de gran tamaño que conta coas paredes de pedra en estado aceptable. Carece de cuberta e o seu interior atópase en estado ruinoso, invadido pola maleza. Aprécianse dúas zonas diferenciadas: a que foi a zona de vivenda da famlia propietaria e a zona de traballo, onde se conservan dúas pedras de moer e os dous infernos, que xa non teñen os rodicios.

descarga la ficha en PDF de este itemenlace a google maps
joomla template