Ermida de A MadalenaErmida de A Madalena

C apela pequena da que destaca a espadana do campanario de gusto barroco-rural tradicional. A contorna, con arboredo autóctono, convírteo nun lugar de interesante visita. Sinxela capela de planta rectangular con cuberta a dúas augas de tella cerámica. Paramentos exteriores revocados agás os esquinais e recercados de cantería. Porta alintelada e sobre ela, fiestra rectangular. Espadana campanario de dous vans de recente construción.

descarga la ficha en PDF de este itemenlace a google maps
joomla template